Skip to content
Jó helyen jár, ha célja a fejlődés - pályázat, pályázatok, ingyenes pályázatfigyelés, vállalkozásfejlesztés, ISO bevezetés, tanácsadás

Pályázatok, tanácsadás (ISO 9001, ISO 14001, MEBIR) - NEOCONS

Önkormányzatok,intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban (KEOP-2014-4.10.0/F) című pályázatról egy rövid összefoglalót az alábbiakban olvashat.

A pályázatot részletesen itt találja.

 

 

Telephelyfejlesztés a területi kohézióért (DDOP-1.1.1/D-14)

MEGJELENT a DDOP-1.1.1/D-14 kódszámú, „Telephelyfejlesztés a területi kohézióért” című pályázat.

A pályázat dokumentációját részletesen itt találja.

Egy rövid összefoglalót a pályázatról az alábbiakban olvashat.

 

Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében (ÉAOP-1.1.1/D-14)

MEGJELENT A "Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében - ÉAOP-1.1.1/D-14"!

MEGHOSSZABBÍTOTT beadási határidő 2014.04.04-ig!

A pályázat dokumentációját részletesen itt találja.

Egy rövid összefoglalót a pályázatról az alábbiakban olvashat.

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

1. PRIORITÁS: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben
2. PRIORITÁS: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
3. PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozáást és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdasáég terén történő előmozdítása
4. PRIORITÁS: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása
5. PRIORITÁS: Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban
6. PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

Bővebben az alábbiakban olvashat róla...   

 

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYAROSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP)

 VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYAROSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP)

1. Prioritástengely: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése
2.Prioritástengely: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
3. Prioritástengely: Településfejlesztés
4. Prioritástengely: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD
5. Prioritástengely: Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása
6. Prioritástengely: Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok
7. Prioritástengely: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok
8. Prioritástengely: Technikai segítségnyújtás

Bővebben az alábbiakban olvashat róla...  

 

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

1. Prioritástengely: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
2. Prioritástengely:Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása
3. Prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
4. Prioritástengely:A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése
5. Prioritástengely: Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)
6. Prioritástengely:Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés
7. Prioritástengely:Technikai Segítségnyújtás

Bővebben az alábbiakban olvashat róla... 

 

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

1. PRIORITÁSI TENGELY: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása prioritástengely
2. PRIORITÁSI TENGELY: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása prioritástengely
3. PRIORITÁSI TENGELY:Regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság prioritástengely
4. PRIORITÁSI TENGELY: Elővárosi, regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság
5. PRIORITÁSI TENGELY: Fenntartható városi közlekedésfejlesztések

Bővebben az alábbiakban olvashat róla...

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

1. PRIORITÁSI TENGELY: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése
2. PRIORITÁSI TENGELY: Tudásgazdaság fejlesztése
3. PRIORITÁSI TENGELY: Infokommunikációs fejlesztések
4. PRIORITÁSI TENGELY: Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül
5. PRIORITÁSI TENGELY: Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése
6. PRIORITÁSI TENGELY: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése
7. PRIORITÁSI TENGELY: Technikai segítségnyújtás

Bővebben az alábbiakban olvashat róla...

 

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

1. prioritás: infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén
2. prioritás: befogadó társadalom
3. prioritás: infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
4. prioritás: gyarapodó tudástőke
5. prioritás: Jó Állam
6. prioritás: Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések
7. prioritás: technikai segítségnyújtás

Bővebben az alábbiakban olvashat róla...

 

 

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)

 A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

1 PRIORITÁSI TENGELY: A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAIHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS
2. PRIORITÁSI TENGELY: TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS FEJLESZTÉSE
3.PRIORITÁSI TENGELY: HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FEJLESZTÉSEK
4. PRIORITÁSI TENGELY: TERMÉSZETVÉDELMI ÉS ÉLŐVILÁGVÉDELMI FEJLESZTÉSEK
5.PRIORITÁSI TENGELY: ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA
6.PRIORITÁSI TENGELY: AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNÁLATÁT ÖSZTÖNZŐ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
7.PRIORITÁSI TENGELY: TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Bővebben az alábbiakban olvashat róla...

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

Találatok: 1 - 15 / 36

ÚJ HOZZÁSZÓLÁSOK

Fókuszban a vidéki munkahelyte...
Nekem is az a véleményem, hogy még mindig a kisvállalkozások, valamint...
Uniós támogatással indulhat a ...
Fantasztikus és nagyon jó hogy végre a fővárosi és kerületi vezető...
Fókuszban a vidéki munkahelyte...
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy hiába jelentkezek én támogatá...
Mikro-, kis- és középvállalkoz...
Tisztelt Pályázatszerkesztők! A kkv-k számára meghirdetett, technoló...
Komplex beruházások a leghátrá...
Érthetetlen a magas küszöbérték. Ha egy cég pl. Észak-Magyarországo...
Advertisement